Fifteenth Sunday after Pentecost-September 18, 2022

Fourteenth Sunday after Pentecost-September 11, 2022

Thirteenth Sunday after Pentecost-September 4, 2022

Twelfth Sunday after Pentecost-August 28, 2022

Eleventh Sunday after Pentecost-August 21, 2022